ચૂંટણી પરિણામ 
પશ્ચિમ બંગાળ - 292/294
Party20212016
TMC+213211
BJP+776
LEFT+CONG176
OTH11
વિસ્તૃત પરિણામ
તમિલનાડુ - 234
Party20212016
DMK+15998
ADMK+75136
AMMK+00
OTH00
વિસ્તૃત પરિણામ
કેરળ - 140
Party20212016
LDF9491
UDF4047
BJP+01
OTH67
વિસ્તૃત પરિણામ
આસામ - 126
Party20212016
BJP+7586
CONG+5026
IND10
OTH00
વિસ્તૃત પરિણામ
પોંડિચેરી - 30
Party20212016
NRC+BJP1612
CONG+817
MNM+00
OTH61
વિસ્તૃત પરિણામ