લોકસભા ચૂંટણી 2014, ચૂંટણી પરિણામ 2014, ચૂંટણી સમાચાર, ભાષણ, ચૂંટણી, ઉમેદવાર- Oneindia Gujarati
Lok Sabha Election 2014

Speeches of Leaders

Know Your Leaders

Important Dates 2014

 • 7,9,10,12,17 એપ્રિલ :
  મતદાન
 • 24, 30 એપ્રિલ અને 7, 12 મે :
  મતદાન
 • 16 મે :
  ચૂંટણી પરિણામ
 • 26 મે :
  મોદી વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે