આ એનિમેશન નથી, પણ લાઇટ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી છે!

Posted By:
Subscribe to Oneindia News

ફોટોગ્રાફર જેસસ ચાપા માલાકારા પેશથી એક ફોટોગ્રાફર છે આ પહેલા તેઓ એક ડાન્સર હતા. પરંતુ ફોટોગ્રાફીના ઝૂનૂને તેમને એવા ખેંચ્યા કે તેઓ ફોટોગ્રાફીની લાઇનમાં જ આવી ગયા. જેસસ ફોટોગ્રાફીની દુનિયામાં હંમેશા કઇ અલગ કરવાની ચાહના ધરાવતા હતા.

આના માટે તેમણે પોતાના કેરિયર ડાન્સને ફોટોગ્રાફી સાથે ભેળવીને સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી કરી. ડાન્સ ફોટોગ્રાફીને પહેલી નઝરમાં દેખતા આપને લાગશે કે આ ફોટો કમ્પ્યુટરમાં બનાવી છે, પરંતુ આને જેસસની ફોટોગ્રાફીનો કમાલ જ કહીશું.

 

જેસસના જણાવ્યા પ્રમાણે દરેક ફોટોગ્રાફરની પોતાની એક અલાયદી ભાષા અને ફોટો પાડવાની રીત હોય છે જેના દ્વારા તે ઓળખાય છે. અને જેસસની આ અદભૂત ફોટોગ્રાફી દ્વારા તે સાબિત કરે છે કે તે એક સારા ફોટોગ્રાફર છે.

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  
 

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

Stunning Dance Photography
  

Stunning Dance Photography

સ્ટનિંગ ડાન્સ ફોટોગ્રાફી

English summary
Stunning Dance Photography Pushes the Boundaries of Light.
Please Wait while comments are loading...

For Breaking News from Gujarati Oneindia
Get instant news updates throughout the day.