• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

|

કહેવાય છે કે એક તસવીર 1000 શબ્દોને બરાબર હોય છે. જે વાત તમે હજારો શબ્દો લખીને સમજાવી શકતા નથી તે વાત તમે માત્ર એક તસવીર બતાવીને દર્શાવી શકો છો. તસવીરો તમામ બાબતો જાહેર કરે છે. જો કે આ એના પર નિર્ભર કરે છે કે તમે કેવી તસવીર ખેંચી શકો છો.

કેટલીક તસવીરો એવી હોય છે જેમાં એંગલ કરતાં પણ તસવીરમાં બતાવવામાં આવેલી પ્રક્રિયા કે વસ્તુ વધારે મહત્વની હોય છે. આજે અમે આપને એવી જ કેટલીક તસવીરો બતાવીશું જેને જોઇને તમે આશ્ચર્ય તો પામશો જ અને સાથે વિચારતા થઇ જશો કે આ અસલી તો છે ને. કારણ કે તેમાં સામાન્ય લોકોને થોડી અલગ રીતે બતાવાયા છે.

આ તસવીરો વાસ્તવિક છે પણ તસવીર લેતા સમયે તેનો એંગલ અને ક્લિક કરવાની ઝડપને કારણ જે તસવીર બહાર આવી તે ખાસ બની ગઇ છે. આ તસવીરોમાં કેટલીક તસવીરો એવી છે જે અકસ્માતે જ લેવાઇ ગઇ છે. આવો મજા માણીએ હેરાનકારી, રમૂજી અને આશ્ચર્ય પમાડનારી અનોખી તસવીરોની...

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

આ તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડ્યા વિના નહીં રહે

અસામાન્ય એંગલથી ખેંચાયેલી તસવીરો તમને આશ્ચર્ય પમાડશે

English summary
Weird funny photos taken at unusual angle
ઝડપી સમાચાર અપડેટ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more