હિમાચલ પ્રદેશ
વિધાનસભા ચૂંટણી 2017

ઓપિનિયન પોલ/ એક્ઝિટ પોલ (2017)

2017 ના ચૂંટણી સમાચારો

Himachal Pradesh-Key dates - 2017

 • 16 OCT
  Date of Notification of election
 • 23 OCT
  Last date of nominations
 • 14 OCT
  Scrutiny of nominations
 • 26 OCT
  Last date for withdrawal of nominations
 • 09 NOV
  Voting
 • 18 DEC
  Counting

Chief Ministers List of Himachal Pradesh

S.No Chief Minister From To Party Name
1 Virbhadra Singh 25 December 2012 Present Indian National Congress
2 Prem Kumar Dhumal 30 December 2007 25 December 2012 Bharatiya Janata Party
3 Virbhadra Singh 6 March 2003 30 December 2007 Indian National Congress
4 Prem Kumar Dhumal 24 March 1998 5 March 2003 Bharatiya Janata Party
5 Virbhadra Singh 3 December 1993 23 March 1998 Indian National Congress
- President Rule 15 December 1992 3 December 1993 NA
6 Shanta Kumar 5 March 1990 15 December 1992 Bharatiya Janata Party
7 Virbhadra Singh 8 March 1985 5 March 1990 Indian National Congress
8 Virbhadra Singh 8 April 1983 8 March 1985 Indian National Congress
9 Thakur Ram Lal 14 February 1980 7 April 1983 Indian National Congress
10 Shanta Kumar 22 June 1977 14 February 1980 Janata Party
- President Rule 30 April 1977 22 June 1977 NA
11 Thakur Ram Lal 28 January 1977 30 April 1977 Indian National Congress
12 Yashwant Singh Parmar 1 July 1963 28 January 1977 Indian National Congress
13 Yashwant Singh Parmar 8 March 1952 31 October 1956 Indian National Congress