ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયામાં છવાયા કેજરીવાલના જોક્સ

Posted By:
Subscribe to Oneindia News

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ મીડિયામાં તો ઘણા દિવસોથી છવાયા છે પરંતુ આજકાલ તેઓ ટ્વિટર અને બીજી અન્ય સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટોમાં ટ્રે઼ડ કરી રહ્યા છે, હાલમાં કેટલાંક દિવસો પહેલા કેજરીવાલ ટ્વિટર પર #YoKejriwalSoHonest હૈશ ટેગની સાથે ટ્રેંડ કરી રહ્યા હતા.

જ્યારે ફેસબુક પણ કેજરીવાલના મેમી પોસ્ટથી ભરેલું પડ્યું છે. ટ્વિટર અને ફેસબુકના પોસ્ટને જોઇને કહી શકાય છે કે આપના ચાહનારા ઉપરાંત તેમના વિરોધીઓની પણ કમી નથી.

લોકોએ ફેસબુકમાં કેજરીવાલની ફોટોશોપમાં મોર્ફ કરવામાં આવેલી તસવીરો પોસ્ટ કરી છે. જુઓ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ પર બનેલી ફન્ની તસવીરો અને જોક્સ...

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ

ટ્વિટર અને સોશિયલ મીડિયા પર છવાયા કેજરીવાલ પર બનેલા જોક્સ.

English summary
Jokes on Kejriwal's honesty go viral on social media.

For Breaking News from Gujarati Oneindia
Get instant news updates throughout the day.