ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત મત ગણતરી, અત્યાર સુધીના વિજેતા ઉમેદવારોની યાદી

Subscribe to Oneindia News

ગુજરાતમાં 27 ડિસેમ્બરે 8624 ગ્રામ પંચાયતો માટે તોજાયેલી ચૂંટણીની મત ગણતરી સમગ્ર રાજ્યમાં આજે સવારે 8 વાગે શરુ કરી દેવામાં આવી છે. અહીં અમે આપને વિજેતાના નામોની યાદી જણાવતા રહીશુ.

counting


દ્વારકા, તાલુકા ખંભાળિયાના વિજેતા ઉમેદવારની યાદી

1. કઁચનપુર - નસીમા બસીર ખફી

2. ગોલણ શેરડી - કરીબેન શેરથિયા

3. કોટડીયા - પમીબેન ગાગીયા

4. ખુજરીયા - મણીબેન નન્દાનીયા

5. કેશોદ - રંજનબેન આહીર

6. કુવાડીયા - દેવાત દેથરીયા

7. ધન્દ્યસર - મનુભા જાડેજા

8. આબરડી - રામુબેન પિંડારીયા

9. કબર વિસોત્રી - હેમલતાબા જાડેજા

10. મહાદેવીયા - પમીબેન નંદાનીયા

11. કાલાવડ સીમાની - રસિકબા જાડેજા

12. જૂની ફોટ - વિક્રમ ખોલા

13. આંબરડી દેવરિયા- કવીબેન ગોજીયા

14.કાઠી દેવરિયા - ગજરાબા વાઢેર

વિજેતા સરપંચ- ચબાભાઈ સોઢા, તાલુકા-દસક્રોઈ, ગામ-વડોદ

વિજેતા સરપંચ-છત્રસંગ ઠાકોર, તાલુકા -દેત્રોજ, ગામ- કોઇન્તીયા

વિજેતા સરપંચ-ઠાકોર સજનબેન, તાલુકા-દેત્રોજ, ગામ- ઘટીસણા

વિજેતા સરપંચ-સોલંકી જસુંમતીબેન, તાલુકા-દેત્રોજ, ગામ-સંગપુરા

વિજેતા સરપંચ- કણજરિયા રેખાબેન, તાલુકા- ધંધુકા, ગામ- ગલસાણા

વિજેતા સરપંચ-કંચનબેન ચેખલિયા, તાલુકા - ધંધુકા, ગામ-હરીપુરા

વિજેતા સરપંચ-પટેલ ગીતાબેન, તાલુકા-સાણંદ, ગામ-કુંડલ ગોવિંદા

વિજેતા સરપંચ-જાદવ માનસીબેન, તાલુકા-સાણંદ, ગામ-ડરણ

વિજેતા સરપંચ-કૈલાશબેન મસાણી, તાલુકા-સાણંદ, ગામ-દદુકા

વિજેતા સરપંચ-ઠાકોર ગુણવંતભાઈ, તાલુકા-સાણંદ, ગામ-રૂપાવટી

વિજેતા સરપંચ-બનેસંગ સોલંકી, તાલુકા-માંડલ, ગામ-ઉકરડી

વિજેતા સરપંચ-ઠાકોર જજુબેન, તાલુકા-માંડલ, ગામ-કાચરોલ

વિજેતા સરપંચ-દશરથ પટેલ, તાલુકા-માંડલ, ગામ-વનપરડી

વિજેતા સરપંચ-કાંતિભાઈ પટેલ, તાલુકા-માંડલ, ગામ-વીઝુવાળા

વિજેતા સરપંચ-કાંતિભાઈ વાલ્મિકી, તાલુકા-માંડલ, ગામ-શેર

વિજેતા સરપંચ-ભાભરિયા સૂરજબેન, તાલુકા-વિરમગામ, ગામ-કરણગઢ

વિજેતા સરપંચ-સરોજબા ઝાલા, તાલુકા-વિરમગામ, ગામ-કોંકતા

વિજેતા સરપંચ-ડોડિયા નીલાબેન, તાલુકા-વિરમગામ, ગામ-ગોરૈય

વિજેતા સરપંચનું નામ- નાનીબેન ઠાકોર, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- વિરમગામ, ગામનુ નામ- દસલાણા

વિજેતા સરપંચનુ નામ- નવઘણભાઈ ઠાકોર, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- વિરમ ગામ, ગામનુ નામ- નાની કૂમાદ

વિજેતા સરપંચનુ નામ- રમણભાઈ પઢાર, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- વિરમગામ, ગામનુ નામ-શાહપુર

વિજેતા સરપંચનુ નામ- ગજરાબા ચૌહાણ, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- વિરમગામ, ગામનુ નામ-સરસાવડી

વિજેતા સરપંચનુ નામ- ઉગરીબેન ગોહેલ, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- સાણંદ, ગામનુ નામ-કોદળીયા

વિજેતા સરપંચનુ નામ-કનકબેન દરબાર, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- દસક્રોઈ, ગામનુ નામ-જેતલપૂર

વિજેતા સરપંચનુ નામ- ભારતીબેન ઠાકોર, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધોળકા, ગામનુ નામ-ખાત્રીપૂર

વિજેતા સરપંચનુ નામ- દોલતભાઈ સોનારા, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધોળકા, ગામનુ નામ-ચંડીસર

વિજેતા સરપંચનુ નામ- કનુભાઈ ભરવાડ, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધોળકા, ગામનુ નામ- સરંઢી

વિજેતા સરપંચનુ નામ- સુરજબેન સોલંકી, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- બાવળા, ગામનુ નામ-દહેગામડા

વિજેતા સરપંચનુ નામ- અભૂભાઈ પટેલ, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- બાવળા, ગામનુ નામ-ધીંગડા

વિજેતા સરપંચનુ નામ- જયેશભાઇ ચાવડા, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધંધુકા, ગામનુ નામ- આકરું

વિજેતા સરપંચનુ નામ- જેશાભાઈ ચોસલા, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધંધુકા, ગામનુ નામ- રોજકા

વિજેતા સરપંચનુ નામ- જયેશભાઇ બાઢીવાળા, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધોલેરા, ગામનુ નામ- ઓતારીયા

વિજેતા સરપંચનુ નામ- રેખાબેન બારૈયા, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધોલેરા, ગામનુ નામ- કામાતળાવ

વિજેતા સરપંચનુ નામ- શિલ્પાબેન ઇટલીયા, જીલ્લો- અમદાવાદ, તાલુકો- ધોલેરા, ગામનુ નામ- ગોરાસું

ભાવનગર જીલ્લો, પાલીતાણા તાલુકો, ભારાટીંબા ગામ - જયાબેન ડાયા ભાઈ બગદારીયા સરપંચ વિજેતા જાહેર

ભાવનગર, ઉમરાળા, રતનપુર ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર જયશ્રીબા દિગુભા ગોહિલ 176 મતે વિજેતા જાહેર.

ગીર સોમનાથ, સુત્રાપાડા તાલુકાના આલિદ્રા ગામના સરપંચ પદે ભગવાન બારડ 239 મતે વિજયી

ભાવનગર જીલ્લો, પાલીતાણા તાલુકો, લાપાળીયા ગામ, પ્રેમજીભાઈ સંજીભાઈ બારૈયા- સરપંચ વિજેતા જાહેર

દ્વારકા, એસાર, રિલાયન્સ કંપની નજીક મહત્વના વિસ્તાર કાઠી દેવરિયા ગામમાં ભાજપ પ્રેરિત સીટ ઉમેદવાર જયશ્રીબા વાઢેરની જીત

ભાવનગર, ઉમરાળા તાલુકાના સરતાળા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર સાનતૂ બેન કાનજીભાઇ ડુંગરાણી 333 મતે વિજેતા

ભરૂચ, અંકલેશ્વર તાલુકાના હજાત ગામના સરપંચ પદે શ્વેતાબેન દશરથભાઈ વસાવા 411 મત થી વિજેતા

રાજકોટ તાલુકાના જામગઢ ગ્રામપંચાયતના સરપંચ તરીકે ઘુસાભાઇ રાજાણી ચુટાયા

ભાવનગર, તળાજા તાલુકાના ભાલર ગામે ઘનશ્યામભાઈ લાડવા સરપંચ પદે વિજેતા

ભરૂચ, તાલુકો : ભરૂચ, ગામ : શેરપુરા, સરપંચ પદે વિજેતા : નદીમ ભીખી

ભરૂચ, તાલુકો : અંકલેશ્વર, ગામ : બાકરોલ, સરપંચ પદે વિજેતા : ઉર્મિલાબેન રમેશભાઈ પટેલ, લીડ : 283

રાજકોટ તાલુકાના રામનગર ગ્રામપંચાયતના સરપંચ તરીકે પાયલબેન બોઘરા ચુંટાયા

ભાવનગર, સિહોર, કાટોડીયા સરપંચની ચૂંટણીમાં ભીમજીભાઈ રામજીભાઈ જાદવ ૧૨૮ મતે વિજેતા

ભાવનગર, ભાવનગર તાલુકાના ભાલ-કોટડા ગામે સરપંચ પદે હિરાબેન રમેશભાઈ પરમાર 100 મત વિજેતા જાહેર

પાલીતાણા તાલુકો, ગામ દુધાળા, નામ ધીરજલાલ નરશી ભાઈ રામાણી સરપંચ વિજેતા જાહેર

અમરતપરા અને કાપોદ્રા ગામમાં વોર્ડ સભ્યોના ગણતરીમાં ટાઈ થવા પામી. ચિઠ્ઠી ઉછાળી સભ્ય નક્કી કરશે

ભાવનગર જીલ્લો, પાલીતાણા તાલુકો, ગામ માનવડ હડમતીયા, નામ બટુકભાઈ દાનસંગ ભાઈ ચૌહાણ સરપંચ વિજેતા જાહેર

ગીર સોમનાથ, ગીર ગઢડા તાલુકાના વેંલાકૌટ ગામનાં માલુબેન બાંભણિયા અને વડલી ગામના ભાવનાબેન રણપરિયા સરપંચ પદે વિજેતા

ગીર સોમનાથ, વેરાવળ તાલુકાના છાપરી ગામના સરપંચ પદે કરશન વાળા 71 અને પંડવા ગામના માલીબેન બારડ 498 મતે વિજયી

રાજકોટ તાલુકામાં રામપર (સૂર્યા) ગામના સરપંચ તરીકે કાજલબેન અશોકભાઈ ઝાલા

નાગલપર ગામના સરપંચ તરીક મનોજભાઈ પ્રવીણભાઈ ચૌહાણ

સુકિસાજડીયાળી ગામના સરપંચ તરીક મેનબા ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા

ગીરસોમનાથ, તાલૂકો વેરાવળ, ગામ ખેરાળી, મેરામણ ઝણકાત સરપંચ

ગીર સોમનાથ, તા. કોડીનાર, આદપોકારના સરપંચ રામસીભાઇ વિજતા

ગીર સોમનાથ, કોડીનાર તાલુકો, જમાનવાળા ગામના બાલુભાઈ વાજા વિજેતા

ગીર સોમનાથ, વેરાવળ તાલુકાના ગુણવંતપુરના કાજલ બામણિયા 1 મતે વિજેતા

ભરૂચ, તાલુકો અંકલેશ્વર, ગામ નૌગામા, સરપંચ પદે વિજેતા ધર્મિષ્ઠા બેન સહદેવ વસાવા, લીડ 165

જામનગર, દ્વારકા તાલુકાના કુરંગા ગામના સીતાબેન ઘેલુભા માણેક સરપંચ ચૂંટાયા

ભરૂચ, તાલુકો અંકલેશ્વર, ગામ સરથાણ, સરપંચ પદે વિજેતા અમજદ પઠાણ, લીડ 35

ભરૂચ, તાલુકો અંકલેશ્વર, ગામ છાપરા, સરપંચ મનસુખ ભીખા વસાવા, લીડ 188

હિંમતનગર તાલુકાના 1- હુંજ ગામમાં સરપંચ તરીકે જ્યંતિભાઈ મુળાભાઈ પટેલનો 420 મતે વિજય

2-હિંમતનગરના ભાદરડી ગામમાં સરપંચ તરીકે હંસાબેન દીલીપભાઈનો 362 મતે વિજય

3-હિંમતનગરના પોલાજપુર ગામના સરપંચ તરીકે કેળાબેન અદેસિંહ પરમાર નો 525 મતે વિજય

4-હિંમતનગરના દેસાસણ ગામના સરપંચ તરીકે મનિષાબેન ગોવીંદભાઈ પટેલ 566 મતે વિજયી

5-હિંમતનગરના પેથાપુર ગામના સરપંચ તરીકે નિલમબેન ભમરસિંહ ચૌહાણ નો 639 મતે વિજય

મોરબી જિલ્લાની 235 ગ્રામ પંચાયતની બેઠકોની ચુંટણી બાદ મતગણતરી દરમિયાન મોરબીના કાલિકા નગરમાં પ્રાણજીવન કોટડિયા સરપંચ તરીકે વિજેતા થયા હતા.

નવસારી જિલ્લાના જલાલ પોર તાલુકાના સરાવ ગામના સરપંચ તરીકે મેઘના સમીર મહેતા 311 મતથી વિજેતા

નવસારીના દાંતેજમાં હિરલ પટેલ 293 મતથી વિજેતા

નવસારીના જલાલ પોરમાં કુચેગ ગામના નટુભાઈ ધીરુભાઈ મૈસુરિયા 381 મતીથ વિજેતા

સોનગઢ પેટા ચૂટંણીમાં ઘેલુભા સંજુભા ગોહિલ 88 મતે વિજેતા

ગારિયાધારના માંગુકા ગામના વાઘજીભાઈ વિરાભાઈ લેલા વિજેતા

ભાવનગરના મેઘવદર ગામે તુલસીભાઈ મોહનભાઈ કાકડિયા વિજેતા

ભાવનગરના મીઠાપુર ગામના ઘનશ્યામ ભાઈ હરજીભઈ ધામેલિયા 41 મતે વિજેતા

English summary
winners list of gujarat gram panchayat election
Please Wait while comments are loading...