જ્યારે મળ્યા બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

Posted By:
Subscribe to Oneindia News

અમદાવાદ, 15 જાન્યુઆરીઃ મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા. તમે જાણો જ છો કે મોદી અપરણિત છે અને પીએમને લઇને તેમની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.


સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા જમૂના સંસ્કૃતિને ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં હતા. બન્નેએ ગુજરાતી ભોજનનો લુત્ફ ઉઠાવ્યો અને પછી મીડિયા સાથે વાત કરી.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાનું આ નિવેદન સંપૂર્ણપણે રાજકીય હતુ અને એ સ્પષ્ટપણે ઝળકી રહ્યું હતુ કે તે કોઇપણ હાલમાં મુલાયમ સિંહ યાદવ, રાહુલ ગાંધી અન્ય કોઇ નેતાનું દિલ તોડવા ઇચ્છતા નથી. તેમાં કોઇ શંકા નથી કે સલમાન ખાનનો સાથ મળવાથી મોદીના વોટબેન્કને અલગ જ મજબૂત મળી છે.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા જમૂના સંસ્કૃતિને ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં હતા. બન્નેએ ગુજરાતી ભોજનનો લુત્ફ ઉઠાવ્યો અને પછી મીડિયા સાથે વાત કરી.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું. અન્ય રાજકીય દળો નારાજ ના થઇ જાય એટલા માટે સલમાને પોતાની વાતને આગળ વધારતા કહ્યું કે, દેશને એક બેસ્ટ મેનની જરૂર છે. સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા જમૂના સંસ્કૃતિને ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં હતા. બન્નેએ ગુજરાતી ભોજનનો લુત્ફ ઉઠાવ્યો અને પછી મીડિયા સાથે વાત કરી.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું. અન્ય રાજકીય દળો નારાજ ના થઇ જાય એટલા માટે સલમાને પોતાની વાતને આગળ વધારતા કહ્યું કે, દેશને એક બેસ્ટ મેનની જરૂર છે. સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાનું આ નિવેદન સંપૂર્ણપણે રાજકીય હતુ અને એ સ્પષ્ટપણે ઝળકી રહ્યું હતુ કે તે કોઇપણ હાલમાં મુલાયમ સિંહ યાદવ, રાહુલ ગાંધી અન્ય કોઇ નેતાનું દિલ તોડવા ઇચ્છતા નથી. તેમાં કોઇ શંકા નથી કે સલમાન ખાનનો સાથ મળવાથી મોદીના વોટબેન્કને અલગ જ મજબૂત મળી છે.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું. અન્ય રાજકીય દળો નારાજ ના થઇ જાય એટલા માટે સલમાને પોતાની વાતને આગળ વધારતા કહ્યું કે, દેશને એક બેસ્ટ મેનની જરૂર છે. સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાનું આ નિવેદન સંપૂર્ણપણે રાજકીય હતુ અને એ સ્પષ્ટપણે ઝળકી રહ્યું હતુ કે તે કોઇપણ હાલમાં મુલાયમ સિંહ યાદવ, રાહુલ ગાંધી અન્ય કોઇ નેતાનું દિલ તોડવા ઇચ્છતા નથી. તેમાં કોઇ શંકા નથી કે સલમાન ખાનનો સાથ મળવાથી મોદીના વોટબેન્કને અલગ જ મજબૂત મળી છે.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા જમૂના સંસ્કૃતિને ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં હતા. બન્નેએ ગુજરાતી ભોજનનો લુત્ફ ઉઠાવ્યો અને પછી મીડિયા સાથે વાત કરી.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાનું આ નિવેદન સંપૂર્ણપણે રાજકીય હતુ અને એ સ્પષ્ટપણે ઝળકી રહ્યું હતુ કે તે કોઇપણ હાલમાં મુલાયમ સિંહ યાદવ, રાહુલ ગાંધી અન્ય કોઇ નેતાનું દિલ તોડવા ઇચ્છતા નથી. તેમાં કોઇ શંકા નથી કે સલમાન ખાનનો સાથ મળવાથી મોદીના વોટબેન્કને અલગ જ મજબૂત મળી છે.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મકર સંક્રાંતિના અવસરે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

આ મહોત્સવની રોનક ત્યારે વધી ગઇ જ્યારે બૉલીવુડના મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ સલમાન ખાન ત્યાં પહોંચી ગયા. જરા વિચારો ત્યારે શું થયું હશે, જ્યારે દેશના બે મોસ્ટ વોન્ટેડ બેચલર્સ એક મંચ પર આવી ગયા.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા જમૂના સંસ્કૃતિને ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં હતા. બન્નેએ ગુજરાતી ભોજનનો લુત્ફ ઉઠાવ્યો અને પછી મીડિયા સાથે વાત કરી.

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાન અને નરેન્દ્ર મોદી

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું. અન્ય રાજકીય દળો નારાજ ના થઇ જાય એટલા માટે સલમાને પોતાની વાતને આગળ વધારતા કહ્યું કે, દેશને એક બેસ્ટ મેનની જરૂર છે. સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

મોદીના કાર્યક્રમમાં સલમાન પહોંચતા જ ત્યાં હાજર લોકોના ચહેરા પર અજબની રોનક છવાઇ ગઇ. ત્યારે બાદમોદીએ સલમાન સાથેની તસવીરને ટ્વીટ કરી. મોદી ઘણા ખુશ હતા, કારણ કે આ કાર્યક્રમ ગંગા જમૂના સંસ્કૃતિને ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં હતા. બન્નેએ ગુજરાતી ભોજનનો લુત્ફ ઉઠાવ્યો અને પછી મીડિયા સાથે વાત કરી.

મોદી ગુડ મેનઃ સલમાન

સલમાને કહ્યું કે, દેશને હાલના સમયે એક સારા નેતૃત્વની જરૂર છે, આપણે બધા પરેશાન છીએ અને દેશ પરેશાન છે. મારા મતે નરેન્દ્ર મોદી ઇઝ ગુડ મેન અને હું આ ગુડ મેન સાથે હાલના સમયે ઉભો છું. અન્ય રાજકીય દળો નારાજ ના થઇ જાય એટલા માટે સલમાને પોતાની વાતને આગળ વધારતા કહ્યું કે, દેશને એક બેસ્ટ મેનની જરૂર છે. સલમાને કહ્યું, ‘ દરેક સંસદીય ક્ષેત્રમાં એક બેસ્ટ મેન અથવા વિમેનની જરૂર હોય છે. તમે લોકો માટે અહીં બેસ્ટ મેન નરેન્દ્ર મોદી છે અને મારા માટે મારી કોન્સ્ટીટ્યૂઅન્સીમાં પ્રિયા દત્ત બેસ્ટ છે.'

સલમાનું આ નિવેદન સંપૂર્ણપણે રાજકીય હતુ અને એ સ્પષ્ટપણે ઝળકી રહ્યું હતુ કે તે કોઇપણ હાલમાં મુલાયમ સિંહ યાદવ, રાહુલ ગાંધી અન્ય કોઇ નેતાનું દિલ તોડવા ઇચ્છતા નથી. તેમાં કોઇ શંકા નથી કે સલમાન ખાનનો સાથ મળવાથી મોદીના વોટબેન્કને અલગ જ મજબૂત મળી છે.

English summary
Actor Salman Khan has endorsed BJP PM candidate Narendra Modi for Prime Ministerial seat during the Makar Sankranti celebration.

For Breaking News from Gujarati Oneindia
Get instant news updates throughout the day.